Wie zijn wij?
FocusOpHouding
Frank Kerkhof is (kinder)ergotherapeut met een eigen praktijk en is ook behandelaar Ondersteunde Communicatie (OC) bij Stichting MILO. Frank ziet een brede doelgroep, zowel het schoolgaande kind als het EMB kind. Frank heeft zich gespecialiseerd in SI vraagstukken en heeft een brede werkervaring opgedaan als ergotherapeut; revalidatie, indicatiesteller voor gemeenten, start van ET-afdeling binnen een specialistisch verpleeghuis en als adviseur en ontwikkelaar van (kinder-)hulpmiddelen. In het door hem ontwikkelde analysemodel voor houdingen DAM-h © (zitten, staan, liggen) komen veel van zijn ervaringen samen die hiermee een aanvulling zijn voor alle (para)medische beroepen die met houdingen te maken hebben.
Peter van den Berg is zelfstandig fysiotherapeut die vanuit zijn eigen praktijk breed inzetbaar is op complexe houdingsvraagstukken (zitten, liggen en staan) bij kinderen, volwassenen, EMB-cliŽnten en binnen de psychogeriatrie. Naast de mechanica van het bewegingsapparaat en de context van de houding of beweging wordt ook de sensomotorische integratie en de inzet van de beweging betrokken in de houdings- en beweeganalyses. Ook Peter wordt ingezet als behandelaar Ondersteunde Communicatie, vooral op het vlak van de sensomotorische integratie, bij stichting Milo. Peter werkt sinds 2018 samen met Frank binnen de cursus ĎMeer impact van je houdingsanalyse met Dam-hí. Peter heeft jarenlange ervaring als fysiotherapeut in verscheidene werkvelden waaronder de hulpmiddelenbranche, van individueel op gemaakte rolstoelen totmaatwerk schoeisel.