Vergoeding

Vanuit de zorgverzekering:
Wij werken vanuit onze eigen 1elijnspraktijk en zijn ook als zodanig in te zetten bij de cliŽnt thuis. Peter vanuit zijn fysiotherapiepraktijk en Frank vanuit zijn (kinder)ergotherapiepraktijk. Beide praktijken hebben contracten met alle zorgverzekeraars in 2020.

Voor een instelling:
Afhankelijk van de vraagstelling is het mogelijk dat we voor een instelling in de thuissituatie ingezet worden. Dan geldt in principe de zorgverzekering.
Komen we binnen de instelling ter ondersteuning, dan zal in overleg het uurtarief en het aantal beschikbare uren vastgesteld moeten worden voor specialistische inzet.

Voor bedrijven:
Specifiek cliŽntgerichte ondersteuning met betrekking op het houdingsvraagstuk kan via de zorgverzekering bekostigd worden.
Bedrijfsmatige processen en deskundigheidsbevordering van personeel zal op basis van een uurtarief of een procestarief overeengekomen worden.

Vanuit de WMO:
Afhankelijk van de vraagstelling vanuit een gemeente in het kader van Wet Maatschappelijk Ondersteuning zal een vergoeding vastgesteld moeten worden met een afgebakende vraagstelling.
De betreffende gemeente zal voorafgaand aan het traject een opdracht hiervoor moeten afgeven.
FocusOpHouding