Ondersteuningsaanbod - Instelling / Werkplek

We gaan naar de betrokkenen thuis. Observatie en onderzoek in hun eigen omgeving. Houding en beweging is complex en analyseren vereist een systematische aanpak. Onze houdingsanalyse gebaseerd op onze gebundelde kennis en ervaring als ergotherapeut en fysiotherapeut leidt tot een plan. Een plan dat overzicht biedt, inzicht geeft in de samenhang van oplossingen en werkt in het licht van het perspectief van de persoon zelf. Een plan dat mensen begrijpen en zelf de regie over voeren. Het beste plan is een eenvoudig samenhangend plan.
FocusOpHouding