Ondersteuningsaanbod - Professional

We bieden een samenhangend overzicht, geven inzicht in de samenhang, en bieden hiervan uit oplossingen en werken vanuit het perspectief van de betrokkene en zijn directe omgeving.
Voor eenvoudige maar ook voor meervoudige complexe problemen hebben we een model ontwikkeld 
(DAM-h) om inzichtelijk te maken wat er bij de betrokkenen in de betreffende omgeving patiŽnt gaande is. En van daaruit een plan waarin de eigen problemen van de betrokkene op het gebied van zitten, liggen en staan en oplossingen centraal staan.
Dam-h is gebaseerd op 5 pijlers, te weten:  zwaartepunt-steunvlak analyse (mechanische analyse) klinisch redeneren op stoornisniveau /  omgeving en taak-analyse/  bewegingsanalyse / gedragsmatige analyse

We brengen samen met de professional de actoren van een houding in kaart. We helpen inzicht te verkrijgen in de diverse componenten van de houdingshandhaving of beweging of activiteit. Structurele aanpak is nodig anders lijkt elk afzonderlijk aspect essentieel te zijn, we moeten ons zelf niet verliezen in allerlei details van de houding zonder greep te krijgen op het totaal, de totale houding  en hoe deze zich kan verbeteren en stabiliseren. We helpen inzicht te verkrijgen hoe componenten van de houding of beweging zich tot elkaar verhouden en hoe het veranderen van de ene component de andere zal beÔnvloeden.
FocusOpHouding