Ondersteuningsaanbod - CliŽnt

U kunt ons als deskundigen betrekken in uw vraagstelling. Hierin werken we graag samen met reeds betrokken behandelaars, indien aanwezig. We objectiveren een vraagstelling en bieden overzicht en handreikingen op basis van houdings- en bewegingsanalyse en ondersteunen de ouders / begeleidersin het maken van keuzes.

We helpen overzicht te krijgen en houden, dit geeft inzicht in wat er speelt en wat er uiteindelijk werkt. We helpen het redeneerproces bewust te doorlopen om te komen tot een adequate oplossing.
Dat kan uitgewerkt worden naar een concreet hulpmiddel of aanpassing van het bestaande hulpmiddel maar het kan ook betrekking hebben op het anders organiseren of vormgeven van de omgeving of de taak.
FocusOpHouding