Focus Op Houding - een contextuele kijk op houding

Het waarom van FocusopHouding:

Houding:
Binnen je steunvlak opgericht blijven. Met zo weinig mogelijk energie opgericht blijven, rekening houdend met de wisselvalligheden van ons lijf en de variabele omgeving en activiteiten.
We bieden een systematische, transparante aanpak om overzicht en daarmee inzicht in het houdingsvraagstuk te verkrijgen, de samenhang tussen de van invloed zijnde factoren te zien en te begrijpen. Zodat je grip krijgt op wat je inzet, wanneer en waarom, en zicht krijgt op wat uiteindelijk wel en niet werkt.
We willen begrijpen waarom iemand zit zoals ze zit (of ligt, of staat) als we het begrijpen kunnen we een constructieve bijdrage leveren om dit te optimaliseren in samen spraak met de betrokkenen


Missie:
Zoeken naar de optimale mate van vrijheid van bewegen waarbij de stabiliteit intact blijft om uiteindelijk de (zelf) redzaamheid te behouden of vergroten.

Onderscheidend door:
FocusOpHouding
Integratie van kennis en ervaring van ergotherapeut en fysiotherapeut
Oog hebben voor de context van de persoon naast de fysieke aspecten
Onderzoek en analyse bij de persoon thuis, in zijn relevante omgeving en context
Vetrekpunt is de vraagstelling vanuit de persoon of zijn / haar directe omgeving, waarin hun eigen problemen op het gebied van zitten, liggen en staan en oplossingen centraal staan
Betrekken van zijn of haar omgeving en activiteiten in het onderzoek en behandeling
Door een structurele aanpak het in kaart brengen van alle relevante aspecten die er toe doen, vanuit de persoon, zijn omgeving, de activiteit en taak
De (bio) mechanische analyse krijgt extra aandacht
Samenhangende oplossingsrichting in zowel de aspecten individu, omgeving  als de taak of activiteit
Begeleiding en ondersteuning van het behandeling traject, aanschaf, instellen of functioneel   gebruik van het hulpmiddel
Onze insteek is vooral samenwerkend en  ondersteunend binnen het bestaande systeem
Vanuit de mechanische analyse en het bewegend functioneren, proberen we de fysieke houding te objectiveren en te verklaren. De kernfuncties van de persoon geven een handvat om meer zicht te verkrijgen op de gedragsmatige kant van houding. Er is een directe onderlinge samenhang en be´nvloeding (stimulerend en belemmerend) tussen de fysieke kant en de gedragsmatige kant van het houdingsvraagstuk / -probleem