Focus Op Houding
www.focusophouding.nl

Een totaal, dynamische kijk bij (complexe) houdings vraagstukken, bij problemen bij het zitten, staan of liggen.

Ergotherapeut Frank Kerkhof en fysiotherapeut Peter van den Berg hebben de handen ineen geslagen in -Focus op Houding-, een daadwerkelijke  integratie van kennis en ervaring op het gebied van houding en beweging bij u in de thuissituatie. Peter en Frank hebben vele jaren ervaring met meer of minder complexe houdingssituaties vanuit brede leeftijds- en diagnosegroepen. Er wordt gebruik gemaakt van het DAM-h model, door Frank ontwikkeld en in samenwerking ontwikkelt dit model zich verder. Om inzichtelijk te maken wat er bij de persoon gaande is. Om de complexe werkelijkheid het hoofd te kunnen bieden en oplossingsstrategieën aan te reiken en zo nodig mee te helpen uit te voeren
.

Wat bieden we:
Een samenhangende oplossingsrichting van het houdingsvraagstuk, zowel de aspecten individu, omgeving  als de taak of activiteit worden hierin betrokken. Begeleiding en ondersteuning van het behandeling traject, aanschaf, instellen of functioneel gebruik van het hulpmiddel.

Een andere kijk op houding en houdingsvraagstukken, een contextuele kijk. Ervaring en deskundigheid voor houdingsproblemen, voor hulpmiddelen. Zowel voor individuen, ouders, direct betrokkenen, alsmede voor artsen, paramedici en leveranciers van hulpmiddelen. Ook is onze expertise inzetbaar bij een instelling. Onze insteek is vooral samenwerkend en  ondersteunend binnen het bestaande systeem. We komen geen behandeling overnemen maar ondersteunen (kortdurend) waar nodig en gewenst. Kijk voor meer info bij ‘Ondersteuningsaanbod’

FocusOpHouding